Plan dnia

Ramowy rozkład dnia  ROK SZKOLNY 2016/2017.  Dla grupy 3 latków

6.00 – 9.00
Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, zabawy ruchowe, prace wyrównawcze i stymulacyjne.

9.00-9.30

Czynności higieniczne

Śniadanie

9.30 – 11.00
Język Angielski
Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne w sali, w kącikach zainteresowań, gimnastyka, spacer, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody

11.00 – 11.30
Czynności higieniczno-sanitarne.

Obiad (I danie).

11.30-13.30

Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne-wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, sen.
13.30 – 14.00

Czynności higieniczno-porządkowe

Obiad (II danie ).

14.00– 15.00
Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne.

15.00 –15-30

Podwieczorek

 

15.30-17.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia relaksacyjne, obserwacja pedagogiczna,indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem
uzdolnionym, kontakty indywidualne z dziećmi. Powitanie kochanych rodziców.

 

Ramowy rozkład dnia  ROK SZKOLNY 2016/2017.  Dla grupy 4 , 5 i 6 latków

6.00 – 8.30
Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, zabawy ruchowe, prace wyrównawcze i stymulacyjne.

8.30- 9.00

Czynności higieniczne

Śniadanie

9.00 – 11.00
Język Angielski,

zajęcia kierowane przez nauczyciela, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne w sali, w kącikach zainteresowań, gimnastyka, spacer, zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze

11.00 – 11.30
Czynności higieniczno-sanitarne

Obiad (I danie).

11.30-13.30

Zajęcia kierowane przez nauczyciela

 

 

13.30 – 14.00

Czynności higieniczno-porządkowe

Obiad (II danie ).

14.00– 14.30
Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne.

14.30 –15.00

Podwieczorek

 

15.00-17.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne, zabawy stolikowe, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, obserwacja pedagogiczna,indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem
uzdolnionym, kontakty indywidualne z dziećmi. Powitanie kochanych rodziców.